Tomasz Witkowski
W obronie rozumu - blog
Historia pewnej prowokacji...
O mnieZakazana psychologiaLapidariumForumKsięga gościEnglish version
Wydarzenia związane z prowokacją
Jesienią 2008 r. otrzymałem zaproszenie do wygłoszenia wykładu poświęconego problematyce prowokacji oraz etyce uprawiania nauki w Polskim Uniwersytecie Na Obczyźnie w Londynie. Wykład zostanie wygłoszony 2 maja 2009 r.

19 listopada 2008 r. wygłosiłem wykład
podczas seminarium w Zakładzie  Neurofizjologii Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN.  Neuronauka, neurobiznes czy neurobzdury? Wykład w wersji skróconej został opublikowany również na stronach RACJONALISTY - czytaj...

USUWANIE ŚLADÓW. W październiku 2008 r. w rocznicę ogłoszenia prowokacji redakcja "Charakterów" kilkakrotnie próbowała usunąć ze stron Wikipedii spod hasła "Charaktery" wpis zatytułowany "Mistyfikacja Witkowskiego". Szczegóły tych operacji tutaj...

29 września 2008 r. otrzymałem zaproszenie od prof. dr hab. Andrzeja  Wróbla do zaprezentowania mojej prowokacji podczas seminarium w Zakładzie  Neurofizjologii Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN. Seminarium odbędzie się 19 listopada 2008 roku. Temat wystąpienia: Neuronauka, neurobiznes czy neurobzdury? Dziękuję za zaproszenie!

4 września 2008 r. otrzymaliśmy od Redaktora Naczelnego Psychologii społecznej prof. Marii Lewickiej decyzję o akceptacji do druku (po naniesieniu poprawek) artykułu O psychobiznesie, tolerancji i odpowiedzialności czyli strategie czystych uczonych.

Na początku września 2008 roku "CHARAKTERY" usunęły
całkowicie ze swojego forum internetowego wątek dyskusyjny poświęcony prowokacji (wraz z odpowiedzią redakcji na prowokację oraz moją repliką). Historyczne wpisy można przeczytać tutaj...

7 maja 2008 r. w  Centrum Fizyki Teoretycznej PAN odbyło się seminarium podczas którego wygłosiłem wykład pt. Psychologia - pomiędzy szarlatanerią a nauką omawiając również moją prowokację. 
  
14 kwietnia o godz. 23:00 w nocnej audycji Radia BIS "Zostaw wiadomość" Bartek Panek przeprowadził rozmowę z autorem na temat  prowokacji w "Charakterach" ale również innych prowokacji naukowych, artystycznych, literackich i dziennikarskich.
  
25 marca 2008 r. został złożony do redakcji Psychologii społecznej artykuł pt. O psychobiznesie, tolerancji i odpowiedzialności czyli strategie czystych uczonych. Stanowi on podsumowanie dotychczasowej dyskusji na temat prowokacji oraz relacjonuje wyniki badań nad percepcją czytelników Wiedzy prosto z pola.
 
W grudniu 2007 r. ukazał się czwarty numer kwartalnika "NAUKA" zawierający artykuł "MODNE BZDURY WCIĄŻ MODNE".

17 grudnia w portalu Gazeta.pl ukazał się artykuł o prowokacji pt.: Naukowe kłamstwa. W artykule przeczytamy m. in. wypowiedź redaktora naczelnego "Charakterow":
Jak powiedział red. Białek, sprostowanie Witkowskiego było kolejnym atakiem na redakcję. - Gdyby napisał, że przeprasza czytelników za to co zrobił, opublikowałbym to - dodał. Wypowiedź ta jest prawdopodobnie kolejnym  "oczywistym błędem technicznym redakcji".  Czwarte zdanie sprostowania zawiera przeprosiny.
 

Na przełomie listopada i grudnia otrzymałem zaproszenie od prof. dr hab. Łukasza A. Turskiego do zaprezentowania mojej prowokacji podczas seminarium w  Centrum Fizyki Teoretycznej PAN. Seminarium odbędzie się 7 maja 2008 roku. Dziękuję za zaproszenie!

Pod koniec listopada ukazał się grudniowy numer „Charakterów”. Redakcja, pomimo moich dwukrotnych propozycji nie zamieściła w nim merytorycznego sprostowania „Wiedzy prosto z pola”. Do dzisiaj czytelnicy nie wiedzą, które informacje były prawdziwe, co było fantazją a co plagiatem. Redakcja nie uznała również za stosowne zamieszczenia w piśmie przesłanego przeze mnie sprostowania. W wydrukowanym liście od Redaktora Naczelnego czytelnicy dowiedzą się, że plagiat to „oczywisty błąd techniczny”, który ja „skwapliwie” wykorzystałem. Dla wszystkich zainteresowanych moją „skwapliwością” zamieszczam fragmenty korespondencji z redakcją.

23 listopada odbyło się posiedzenie Komitetu Nauk Psychologicznych Polskiej Akademii Nauk, podczas którego wygłosiłem wykład "Psychologia a pseudonauka" poświęcony popularyzowaniu psychologii. Większość uczestników spotkania była zgodna co do tego, że moja prowokacja wskazała na bardzo ważne problemy przenikania pseudonauki do czasopism popularnonaukowych, a także na wyższe uczelnie. Przewodniczący Komitetu Programowego XXXIII Zjazdu Naukowego PTP, prof. dr hab. Jerzy Brzeziński zaproponował zgłoszenie do programu zjazdu osobnego sympozjum poświęconego pseudonauce.

20 listopada otrzymałem pierwsze wyniki badań nad odbiorem artykułu Renaty Aulagnier przez czytelników. Szczegóły wkrótce.


15 listopada podczas konferencji POGRANICZA NAUKI. PROTONAUKA - PARANAUKA - PSEUDONAUKA zorganizowanej przez Instytut Filozofii Przyrody i Nauk Przyrodniczych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego im. Jana Pawła II, wygłosiłem referat pt.: Zamki na piasku: psychologiczne determinanty sukcesu i trwałości pseudonauki. W referacie omówiłem również prowokację. (Wstępna wersja TEKSTU  REFERATU, który znajdzie się w materiałach pokonferencyjnych)

14 listopada otrzymałem w odpowiedzi STANOWISKO REDAKCJI. Szczególnej uwadze polecam sposób wyjaśnienia plagiatu: "Był to oczywisty błąd techniczny w procesie redagowania tekstu".

Tego samego dnia spotkałem się ze studentami z Koła Naukowego Studentów Psychologii KUL, aby wyjaśnić im cele przeprowadzenia prowokacji, odpowiedzieć na pytania i wątpliwości.

13 listopada przesłałem do redakcji "Charakterów" oficjalne SPROSTOWANIE

8 listopada został zaakceptowany do druku tekst artykułu MODNE BZDURY WCIĄŻ MODNE.  Artykuł ukaże się w grudniu w nr. 4/2007 kwartalnika NAUKA.

5 listopada Redaktor Naczelny  NAUKI, prof. dr hab. Jerzy Brzeziński zaproponował opublikowanie opisu prowokacji na łamach tego kwartalnika. Dziękuję za tę propozycję.

1 listopada otrzymałem zaproszenie na posiedzenie Komitetu Badań Psychologicznych Polskiej Akademii Nauk wystosowane przez prof. dr. hab Dariusza Dolińskiego, za które bardzo serdecznie w tym miejscu dziękuję. Cel spotkanie został wstępnie określony jako dyskusja o niekorzystnych zjawiskach w psychologii, granicy między nauką i szalbierstwem etc. Obecnie trwają rozmowy doprecyzowujące temat i warunki spotkania.

26 października otrzymałem z Polskiego Towarzystwa Higieny Psychicznej oficjalne pełnomocnictwo, aby występując w sprawach związanych z prowokacją reprezentować Zespół Naukowo-Badawczy d/s Zagrożeń Psychologicznych i Psychomanipulacji PTHP, do którego należę. Bardzo za to wsparcie dziękuję i chętnie z niego skorzystam jeśli zajdzie taka potrzeba. Jednocześnie oświadczam, że prowokację przygotowałem i przeprowadziłem w całości jako osoba prywatna. Wszelką odpowiedzialność za nią ponoszę osobiście.

25 października na forum "Charakterów" pojawiło się oficjalne (?) stanowisko redakcji w stosunku do mojej prowokacji i jednocześnie moja odpowiedź.

24 października referat m. in. opisujący moją prowokację pt. Zamki na piasku: psychologiczne determinanty sukcesu i trwałości pseudonauki został umieszczony w programie konferencji POGRANICZA NAUKI. PROTONAUKA - PARANAUKA - PSEUDONAUKA zorganizowanej przez Instytut Filozofii Przyrody i Nauk Przyrodniczych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego im. Jana Pawła II. Konferencja odbędzie się 15-16 listopada 2007 r. w Lublinie. Za zaproszenie dziękuję.
 
23 października Redaktor Naczelny Psychologii społecznej, prof. dr hab. Maria Lewicka zaproponowała przeprowadzenie szerszej, publicznej dyskusji poświęconej kwestiom etycznym, które moja prowokacja poruszyła. Dziękuję za poważne potraktowanie mojego przedsięwzięcia. Szczegóły wkrótce.

20 - 22 października zdemaskowałem swoją prowokację uruchamiając własne strony internetowe.

19 października TVN Biznes wyemitowała rozmowę Jakuba Urbańskiego z Tomaszem Witkowskim poświęconą prowokacji.


W obronie rozumu - blogHistoria pewnej prowokacji...O mnieZakazana psychologiaLapidariumForumKsięga gościEnglish version
Oryginalny tekst artykułu
Wersje pośrednie artykułu
Drugi artykuł
Linki